Privacy Policy

Aansprakelijkheid 
Alle webpagina’s op deze website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door het Platform Achterhoekse Kunstuitleen, hierna te noemen PAK.
Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Het PAK kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derden leveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd. Het PAK kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn. Alle vertoonde prijzen en tijden zijn onder voorbehoud. Er kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

Privacy statement 
Het PAK respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door het PAK worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u het PAK geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. het PAK stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van onze diensten.

Verwerking persoonsgegevens 
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Het PAK uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt het PAK persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer & e-mailadres) van u wanneer u
gebruik maakt van onze website via het contactformulier of ons via social media benadert. 
Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van informatie over ontwikkelingen binnen het PAK. Bij verzending van een groepsmail wordt gebruik gemaakt van blind copy (BCC.)

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie, dan kunt u een e-mail te sturen aan info@pakkunstuitleen.nl 


Het PAK laat geen gebruik toe van persoonsgegevens door derden; 
Het PAK publiceert activiteiten via de website en social media kanalen over eigen activiteiten en activiteiten die worden aangeboden door derden met als doel om nuttige en relevante informatie te bieden.
Het PAK is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op social media kanalen.

Cookies
Pakkunstuitleen.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en/of om na te gaan hoe de site gebruikt. 

Links 
Deze site bevat links naar andere sites en sites van partners die niet tot het PAK behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van die sites. Het PAK gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Het PAK zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar webdatabase verwijderen. Stuur hiervoor een email met een afmeldingsverzoek en met volledige vermelding van uw naam en adresgegevens naar: info@pakkunstuitleen.nl

Rechten
Op al het getoonde werk op deze website rust portret- en auteursrecht. Niets van deze site mag zonder toestemming van het PAK worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Policy? Stuur een e-mail naar info@pakkunstuitleen.nl